Poplatky ŠKD

02.12.2022 10:48

Vážení rodičia.

Do 10.12. 2022 je termín splatnosti príspevku na čiastočnú úhradu nákladov za pobyt dieťaťa v ŠKD.

Poplatok sa platí za mesiac december, suma poplatku je 10 €.