Posedenie pri vianočnom stromčeku

19.12.2019 22:19

Vianoce sú predo dvermi. Aj my v školskom klube sa už nemôžeme dočkať. Pani vychovávateľky spolu s deťmi vyzdobili herňu ŠKD a ozdobili vianočný stromček. Deti z jednotlivých oddelení si pripravili bohatý kultúrny program. Herňou sa ozývali nádherné vianočné piesne, koledy a vinše. Príjemným prekvapením boli nové hry, ktoré si deti našli pod stromčekom. V príjemnej vianočnej  atmosfére sme prežili krásne  odpoludnie. Všetci sa pripravujeme a tešíme na Vianoce. Vianoce – sviatočné čaro pozamykané do nádherných vianočných piesní, kolied, vinšov, do velebného ticha vianočných stromčekov. Sú symbolom očakávaní, napĺňania túžob, obdarovávania a nádeje. Čas pokoja, lásky, pohody je predo dvermi.