Posledný deň v škole

30.06.2021 22:08

Ani sme sa nenazdali a je tu posledný deň školského roka. Opäť prichádza čas na ktorý sa tešia určite všetky deti. Teplé, slnečné dni naplnené hrami,  šantením a zážitkami. Tešíme sa na ten čas bezstarostnosti a radosti, po ktorom sa opäť stretneme v ŠKD. 

Pre niektoré deti však nastane zmena. Budú už starší školáci, piataci. Dnes nám veru bolo smutno. Niektorí pri rozlúčke so  so svojimi pani vychovávateľkami vyronili  aj zopár slzičiek. 

Milí naši štvrtáci. Veríme, že tie štyri roky, ktoré ste strávili v ŠKD boli veselé a nezabudnuteľné. Prajeme Vám, aby sa Vám všetkým darilo, aby ste boli úspešní vo všetkom,  do čoho sa pustíte. 

Všetkým deťom zo Školského klubu detí prajeme nádherné prázdniny. Ďakujeme za všetky kvietky, ktorými ste nás dnes potešili. Veríme, že sa   v septembri opäť všetci stretneme. Tešíme sa na Vás!

Vaše pani vychovávateľky