Prihlášky do ŠKD

19.05.2021 08:32

Vážení rodičia.

Ak máte záujem aby Vaše dieťa navštevovalo ŠKD aj v budúcom školskom roku, je potrebné  do konca tohto týždňa odovzdať vyplnenú príhlášku. Na základe tejto prihlášky Vám bude vydané rozhodnutie o prijatí. Prihláška aj rozhodnutie o prijatí sú oficiálne tlačivá, ktoré sú súčasťou dokumentácie dieťaťa v ŠKD. Prosíme Vás, aby ste pri vypisovaní mena dieťaťa nepoužívali zdrobneniny.Tlačivo prihlášky dostane každé dieťa, ktoré aktuálne navštevuje ŠKD.  Prihlásiť sa môžu všetky deti navštevujúce 1.-4. ročník našej školy (aj tie, ktoré nenavštevovali ŠKD v tomto šk. roku, prípadne sa v jeho priebehu odhlásili). V prípade akýchkoľvek otázok kontaktujte Vašu pani vychovávateľku, prípadne číslo ŠKD 0915 989 447.