Rozlúčka so školským rokom 2017/2018

29.06.2018 08:27

Deň pred ukončením školského roka 2017/2018 sme si spríjemnili popoludnie koncoročnou diskotékou. Deti sa vyšantili pri tanečných hrách a pesničkách. Na záver diskotéky bolo vyhodnotenie najlepších tanečníkov. Všetky deti dostali sladkú odmenu za ich tanec. Spolu s pani vychovávateľkami sme sa rozlúčili s deťmi a zaželali im krásne prázdniny.

 

—————

Späť