Škola volá...

05.09.2016 07:06

S prvým školským zvonením sa aj u nás v ŠKD  začal 5. septembra 2016 nový školský rok. Tento prišiel s určitými zmenami. V tomto školskom roku pribudlo medzi nás 61 nových detí, z toho 56 prváčikov. Náš ŠKD navštevuje 244 detí z ročníkov 1.- 4.

Aj v tomto školskom  roku chystáme pre naších družinárov mnoho zaujímavých  podujatí. Z množstva spomeniem aspoň niektoré: Jesenná turistická vychádzka, jesenné športovo-branné hry, kultúrny program pre seniorov v DSS, posedenie pri vianočnom stromčeku,  Fašiangový karneval, Deň Zeme,návšteva knižnice spojená s čítaním a ilustráciou rozprávok, Deň Matiek , Deň detí – týždeň detskej radosti, Svetový deň športu,  a iné. Po každej akcii vás budeme informovať a nezabudneme ani na fotografie. Najbližšie nás čaká Jesenná turistická vychádzka,  na ktorú  sa  už všetci veľmi tešíme.
A. Bučová