Talent ŠKD

26.04.2018 07:52

Dňa 24.04.2018 sme v školskom klube detí uskutočnili súťaž "Talent ŠKD". Ukážky z vystúpení detí boli veľmi dobre pripravené. Našim cieľom bolo zapojiť čo najviac detí do tohto podujatia. Deti sa tak učia slušnému správaniu a nebáť sa vystupovať na verejnosti. Deti predviedli svoje schopnosti v tanci, speve, kreslení a modelovaní. Pochvalu si zalúžili všetci zúčastnení, ktorí vynaložili mnoho síl na prípravu. Talent ŠKD opäť ukázal, že deti sú talentované v rozmanitých oblastiach.

Všetkým ďakujem. Dovidenia o rok.

J. Šmahajová 

—————

Späť