Talent ŠKD

19.06.2019 09:47

Aj tohtoročný " Talent ŠKD" bol plný prekvapení. Svoj talent predviedli deti v speve, kreslení a tanci. Talent ŠKD sa niesol v dobrej nálade. Všetky deti si na záver zaspievali a zatancovali. Najšikovnejší speváci, tanečníci aj maliari boli odmenený sladkosťami a diplomom. Deti nám opäť ukázali, aké sú šikovné a talentované.