Turistická vychádzka jesennou prírodou

29.09.2017 23:12

Piatkové  slnečné popoludnie sme využili v školskom klube na jesennú turistickú vychádzku. 123 detí priamo v prírode pozorovalo zmeny a krásu farieb jesene. Cestou  na Ostrý vrch si nazberali farebné listy, kamienky, šípky a rôzny prírodný materiál, ktorý využijú pri esteticko-výchovnej a pracovnej činnosti v oddeleniach. Na horskej lúke sme si porozprávali o Svetovom dni zvierat / 4.10./, utvrdili  si znalosti z prírodovedy a vlastivedy. Deti  si zmerali sily v prekonávaní prírodných prekážok. Súťažili na čas aj  v hádaní a skladaní obrázkov zvierat. Spoločne sme sa zahrali pohybové hry. S dobrým pocitom príjemne stráveného odpoludnia sme sa vrátili do ŠKD.

A. Bučová

—————

Späť