V zdravom tele, zdravý duch."

24.05.2017 19:43
 
   Už oddávna ľudia vedeli, že pohyb prospieva zdraviu a dobrej nálade. V duchu tohto múdreho hesla sa takmer všetky deti ŠKD stretli v stredu 24. mája v telocvični. Zorganizovali sme si našu zábavnú a netradičnú "miniolympiádu". Niektoré súťaže a disciplíny boli skutočne netradičné. Najzábavnejšia bola "opičia dráha" alebo hojdačka na lane. Deti si vyskúšali šplh na tyči, lane, prekážkovú dráhu, cvičenie na rebrinách, šmykľavky. Chlapci si zahrali turnaj vo futbale. Na záver sme si všetci spoločne zahrali vybíjanú.
   V tento deň vôbec neboli dôležité športové výkony a umiestnenia. Dôležitá bola radosť a potešenie z pohybu. Usmiate a spokojné tváre detí svedčili o tom, že tento deň sa skutočne vydaril.
 
Mgr. D. Homolíková

—————

Späť