Vážení rodičia.

27.12.2019 20:23

Na základe uznesenia mestského zastupiteľstva v Bytči, zo dňa 12.12. 2019 sa určuje príspevok na čiastočnú úhradu výdavkov na činnosť ŠKD vo výške 10,00 EUR mesačne na dieťa s účinnosťou od 01.01. 2020.                                                                                                      Žiadame rodičov detí ŠKD uhradiť príspevok do 10.01.2020 za mesiace JANUÁR + FEBRUÁR /20 EUR/.