Zem je to, čo máme všetci spoločné

27.04.2019 22:48

V piatok 26. apríla 2019 sa v našom ŠKD uskutočnila beseda ku dňu zeme. Deti si s veľkým záujmom pozreli filmové ukážky o znečisťovaní našej planéty, aj aké následky to má na naše životné prostredie. Počas besedy deti rozprávali ako sa ony môžu podieľať na ochrane prírody a vodných zdrojov. So zápalom riešili kvízové otázky na danú tému. Za pozornosť a aktivitu boli na záver všetky deti odmenené peknou omaľovánkou o našej planéte.