Vitajte na našom webe

 

Vitajte na našej webovej stránke, ktorú sme venovali prezentácií našho školského klubu.

Stránku môžu využívať žiaci, učitelia, vychovávatelia i rodičia.

Nájdete tu rôzne metodické materiály, oznamy pre rodičov i deti, novinky z činnosti a didaktické hry.

Stránka je obohatená fotogalériou.

 

Novinky

Blížia sa Vianoce

16.12.2020 17:50
Už sa blíži ten magický čas na ktorý sa všetci tešíme. Súčasná situácia nám nedovoľuje aby sme si pripravili spoločnú vianočnú besiedku, ktorá každý rok symbolicky ukončuje starý rok v ŠKD. Aj napriek tomu deti v jednotlivých oddeleniach trávia predvianočný čas rôznymi aktivitami, vyrábajú...

Mikuláš

05.12.2020 10:37
Tohtoročný Mikuláš si pripravil pre deti ŠKD prekvapenie. Nič netušiace deti si počkal aj s čertíkom v jedálni. Každé dieťa potešil  sladkosťou a malí nezbedníci dostali od čerta  trošku sadze na líčko. Za milé prekvapenie a spestrenie obeda ďakujeme tetám kuchárkam.

Jeseň v ŠKD

22.11.2020 12:23
   Nezvyčajná situácia v našej krajine  výrazne ovplyvnila aj náš školský život. Počas pobytu v ŠKD sa riadime pokynmi a odporúčaniami ministerstva a hygienikov. Podľa týchto nariadení trávime veľkú časť popoludnia na čerstvom vzduchu. Po rekreačnej činnosti vonku, deti pokračujú v...

Organizačné pokyny

16.09.2020 19:30
Súčasné usmernenia MŠVVaŠ zamerané na zabránenie šírenia ochorenia Covid-19 v školskom prostredí ovplyvňujú aj činnosť a organizáciu ŠKD. Oproti minulému roku dochádza k určitým zmenám: 1. Prevádzka ŠKD     od   6,00 do 7,30   (ranné...

Školský rok 2020/2021

15.09.2020 19:11
Do 15.septembra 2020 bolo do Školského klubu detí prijatých 265 detí, ktoré sú zaradené v 10 oddeleniach. 1 oddelenie je vytvorené pre deti, ktoré dochádzajú autobusmi z okolitých obcí. Všetky oddelenia budú viesť kvalifikovaní pedagogickí zamestnanci.     I....

Letný tábor / 3 turnusy/ od 1.7. do 17.7. 2020

20.07.2020 22:12
Záver tohto školského roka prebiehal netradične. Nielen na vyučovaní ale aj v ŠKD. Veľa detí zostalo s rodičmi doma už od marca. Pani vychovávateľky ŠKD sa rozhodli vyjsť v ústrety rodičom, ktorí mali problém s umiestnením detí počas letných prázdnin. V troch turnusoch sa od 1. júla do 17. júla...

Leto 2020

22.06.2020 20:53
Počas letných prázdniny 2020 aj pani vychovávateľky pre deti, ktoré majú rady pohyb, zábavu, dobrodružstvo a nechcú sa nudiť doma pripravujú náš tradičný letný denný tábor. Ten je zároveň aj vhodným riešením problému, s ktorým sa v čase prázdnin v súčasnej dobe stretáva väčšina pracujúcich rodičov...

ŠKD znova v prevádzke

26.05.2020 21:48
Školský klub detí bude v prevádzke od 1. 6. 2020 od 11:00 do 15:30 hod. v zmenenom režime - každej skupine/triede detí bude pridelený jeden vychovávateľ prípadne iný pedagogický zamestnanec, triedy nie je možné spájať ako pred prerušením prevádzky školy. Je možné,...

Karnevalová, škrabošková diskotéka

21.02.2020 21:28
Fašiangy sú časom plesov, zábav i karnevalov. Zábavu majú radi nielen dospelí, ale aj deti. V piatok 21.02.2020  p. vychovávateľky pripravili pre deti v klubovni ŠKD s krásnou karnevalovou výzdobou, fašiangovú, karnevalovú diskotéku. Podmienkou účasti bol vstup v karnevalovej škraboške alebo...

"V zdravom tele zdravý duch"

31.01.2020 20:06
Pani vychovávateľky pripravili pre deti ŠKD v telocvični športové odpoludnia. V pondelok 27.01. súťažili tretiaci, štvrtáci a v piatok 31.01.2020 prváci, druháci. Zmerali si svoje sily, obratnosť i šikovnosť v športových hrách a súťažiach. Športové a pohybové hry boli zamerané na rýchlosť,...
<< 2 | 3 | 4 | 5 | 6 >>

Novinky

Poplatky ŠKD

05.02.2023 18:49
Vážení rodičia. Do 10.2. 2023 je termín splatnosti príspevku na čiastočnú úhradu nákladov za pobyt dieťaťa v ŠKD. Poplatok sa platí za mesiac február, suma poplatku je 10 €.

Zmena v IX. oddelení

05.02.2023 18:46
Vážení rodičia. Od 1. februára nastúpila do IX. oddelenia nová pani vychovávateľka Mgr. Gabriela Šaradinová. 
1 | 2 | 3 | 4 | 5 >>