Vitajte na našom webe

 

Vitajte na našej webovej stránke, ktorú sme venovali prezentácií našho školského klubu.

Stránku môžu využívať žiaci, učitelia, vychovávatelia i rodičia.

Nájdete tu rôzne metodické materiály, oznamy pre rodičov i deti, novinky z činnosti a didaktické hry.

Stránka je obohatená fotogalériou.

 

Novinky

Organizačné pokyny

16.09.2020 19:30
Súčasné usmernenia MŠVVaŠ zamerané na zabránenie šírenia ochorenia Covid-19 v školskom prostredí ovplyvňujú aj činnosť a organizáciu ŠKD. Oproti minulému roku dochádza k určitým zmenám: 1. Prevádzka ŠKD     od   6,00 do 7,30   (ranné...

Školský rok 2020/2021

15.09.2020 19:11
Do 15.septembra 2020 bolo do Školského klubu detí prijatých 265 detí, ktoré sú zaradené v 10 oddeleniach. 1 oddelenie je vytvorené pre deti, ktoré dochádzajú autobusmi z okolitých obcí. Všetky oddelenia budú viesť kvalifikovaní pedagogickí zamestnanci.     I....

Letný tábor / 3 turnusy/ od 1.7. do 17.7. 2020

20.07.2020 22:12
Záver tohto školského roka prebiehal netradične. Nielen na vyučovaní ale aj v ŠKD. Veľa detí zostalo s rodičmi doma už od marca. Pani vychovávateľky ŠKD sa rozhodli vyjsť v ústrety rodičom, ktorí mali problém s umiestnením detí počas letných prázdnin. V troch turnusoch sa od 1. júla do 17. júla...

Leto 2020

22.06.2020 20:53
Počas letných prázdniny 2020 aj pani vychovávateľky pre deti, ktoré majú rady pohyb, zábavu, dobrodružstvo a nechcú sa nudiť doma pripravujú náš tradičný letný denný tábor. Ten je zároveň aj vhodným riešením problému, s ktorým sa v čase prázdnin v súčasnej dobe stretáva väčšina pracujúcich rodičov...

ŠKD znova v prevádzke

26.05.2020 21:48
Školský klub detí bude v prevádzke od 1. 6. 2020 od 11:00 do 15:30 hod. v zmenenom režime - každej skupine/triede detí bude pridelený jeden vychovávateľ prípadne iný pedagogický zamestnanec, triedy nie je možné spájať ako pred prerušením prevádzky školy. Je možné,...

Karnevalová, škrabošková diskotéka

21.02.2020 21:28
Fašiangy sú časom plesov, zábav i karnevalov. Zábavu majú radi nielen dospelí, ale aj deti. V piatok 21.02.2020  p. vychovávateľky pripravili pre deti v klubovni ŠKD s krásnou karnevalovou výzdobou, fašiangovú, karnevalovú diskotéku. Podmienkou účasti bol vstup v karnevalovej škraboške alebo...

"V zdravom tele zdravý duch"

31.01.2020 20:06
Pani vychovávateľky pripravili pre deti ŠKD v telocvični športové odpoludnia. V pondelok 27.01. súťažili tretiaci, štvrtáci a v piatok 31.01.2020 prváci, druháci. Zmerali si svoje sily, obratnosť i šikovnosť v športových hrách a súťažiach. Športové a pohybové hry boli zamerané na rýchlosť,...

Vážení rodičia.

27.12.2019 20:23
Na základe uznesenia mestského zastupiteľstva v Bytči, zo dňa 12.12. 2019 sa určuje príspevok na čiastočnú úhradu výdavkov na činnosť ŠKD vo výške 10,00 EUR mesačne na dieťa s účinnosťou od 01.01. 2020.                           ...

Posedenie pri vianočnom stromčeku

19.12.2019 22:19
Vianoce sú predo dvermi. Aj my v školskom klube sa už nemôžeme dočkať. Pani vychovávateľky spolu s deťmi vyzdobili herňu ŠKD a ozdobili vianočný stromček. Deti z jednotlivých oddelení si pripravili bohatý kultúrny program. Herňou sa ozývali nádherné vianočné piesne, koledy a vinše....

Vianočné pozdravy

18.12.2019 20:02
Viete si predstaviť Vianoce bez krásneho vianočného pozdravu? Aj keď klasické pohľadnice a pozdravy vytláčajú moderné SMS-ky, predsa len krásny pozdrav, ktorý držíme v ruke nič nenahradí.  Počas tvorivých dielní aj naše deti vyrábali vianočné pozdravy pre starkých  a svojich rodičov....
<< 2 | 3 | 4 | 5 | 6 >>

Novinky

Prevádzka ŠKD 22. decembra 2022

21.12.2022 09:30
Vážení rodičia. Z dôvodu veľkého počtu chýbajúcich pedagogických zamestnancov (PN, OČR),  bude vo štvrtok 22.12. 2022 skrátená prevádzka ŠKD do 14:00 hod.  Vzhľadom na to, že v tento deň bude skrátené aj vyučovanie na celej škole, z kapacitných dôvodov budú  deti ŠKD ...

Odhlásenie dieťaťa od 1. januára 2023

18.12.2022 22:54
Vážení rodičia. Ak plánujete odhlásiť svoje dieťa z ŠKD od 1. januára 2023, písomnú odhlášku je potrebné doručiť najneskôr  do  22. decembra 2022 (štvrtok, posledný deň pred začiatkom vianočných prázdnin). Ďakujeme za pochopenie  
1 | 2 | 3 | 4 | 5 >>