Vitajte na našom webe

 

Vitajte na našej webovej stránke, ktorú sme venovali prezentácií našho školského klubu.

Stránku môžu využívať žiaci, učitelia, vychovávatelia i rodičia.

Nájdete tu rôzne metodické materiály, oznamy pre rodičov i deti, novinky z činnosti a didaktické hry.

Stránka je obohatená fotogalériou.

 

Novinky

Prevádzka ŠKD 30. júna 2022

28.06.2022 20:07
Vážení rodičia. Vo štvrtok 30. júna 2022 bude prevádzka ŠKD od 6:00 do 12:00. Pri príchode pre dieťa použite zvonček HERŇA. Prosíme Vás, aby ste svoju kmeňovú pani  vychovávateľku informovali o spôsobe a čase odchodu  Vášho dieťaťa z ŠKD. Ďakujeme za pochopenie.

Prihlášky do ŠKD na školský rok 2022/2023

30.05.2022 08:27
Vážení rodičia. V priebehu týždňa dostanú deti 1.-3. ročníka ktoré aktuálne navštevujú ŠKD, prihlášky do ŠKD na nasledujúci školský rok.  Ak máte záujem, aby Vaše dieťa navštevovalo ŠKD v školskom roku 2022/2023, prosíme Vás o odovzdanie vyplnenej prihlášky do 3.júna 2022. Vzhľadom na to, že...

Marec- mesiac knihy

03.04.2022 18:56
Ako každý rok, aj tohtoročný marec bol tradične zasvätený knihám. Aj keď sa čítaniu v ŠKD venujeme počas celého roka v jednotlivých oddeleniach, rozhodli sme sa, že práve v tomto mesiaci si spoločne  prečítame zaujímavé knižné tituly. V rámci čítania na pokračovanie sme si zvolili...

Odhlášky, prihlášky do ŠKD

01.03.2022 17:57
Vážení rodičia. V prípade ak chcete prihlásiť, prípadne odhlásiť Vaše dieťa z ŠKD,  je nevyhnutné  túto skutočnosť nahlásiť kmeňovej pani vychovávateľke  najneskôr 3 dni pred začiatkom nového mesiaca. Ak máte záujem  o prihlásenie,  Vaše dieťa môže  nastúpiť do ŠKD až...

Prevádzka ŠKD od 21. februára 2022

20.02.2022 15:08
Vážení rodičia. Od pondelka 21. februára 2022 bude obnovená prevádzka ŠKD v bežnom režime Od 6:00 do 7:30 ranné zhromažďovacie oddelenie na prízemí (zvonček HERŇA). Vzhľadom na zabezpečenie dozoru je potrebné priviesť dieťa do ŠKD najneskôr do 7:15. Od 7:15 do 7:30 bude službukonajúca...

Prevádzka ŠKD od pondelka 31. januára 2022

30.01.2022 19:32
Od pondelka 31. januára budú  deti so svojimi kmeňovými vychovávateľkami vo svojich pôvodných oddeleniach oddeleniach ŠKD. Rodičia pri preberaní svojho dieťaťa používajú zvonček oddelenia podľa rozpisu, ktorý je uvedený na nástenke pri vchodových dverách. Ranný ŠKD - od 6:00 do 7:00 zmiešané...

Prevádzka ŠKD od utorka 24. januára 2022

24.01.2022 18:00
Od utorka 24. januára 2022 dochádza k zmene v organizácii ŠKD. Ranné schádzanie od 6:00 do 7:00 (zmiešané oddelenie pre všetky deti) zvonček HERŇA od 7:00 môžu deti prechádzať priamo do svojich tried. Popoludňajšia činnosť bude prebiehať v oddeleniach (jednotlivé oddelenia budú rozdelené na...

Poplatky ŠKD

27.09.2021 17:21
Vážení rodičia.  Ak máte evidovaný preplatok v poplatkoch ŠKD za uplynulý školský rok 2020/2021  a Vaše dieťa nenavštevuje v aktuálnom školskom roku ŠKD, kontaktujte vedenie školy. Zároveň upozorňujeme rodičov, ktorí neuhradili poplatky ŠKD za mesiace september, október 2021, že termín...

Rozdelenie detí v oddeleniach ŠKD 2021/2022

02.09.2021 14:50
  Oddelenia ŠKD   oddelenie vychovávateľka triedy poznámka I. M. Hulínová I.D II.D HERŇA zvoniť od 15:30  ŠTVRTOK od...

Základné informácie pre rodičov

30.08.2021 19:01
  Prevádzka ŠKD je zabezpečená od 6:00 do 17:00  6:00 do 7:30      -  ranné schádzanie (herňa na prízemí)  11:20 do 15:30  -  výchovná činnosť v oddelení (oddelenia I. – VII.)  12:15 do 15:00  - výchovná činnosť...
<< 1 | 2 | 3 | 4 | 5 >>

Novinky

Prevádzka ŠKD 22. decembra 2022

21.12.2022 09:30
Vážení rodičia. Z dôvodu veľkého počtu chýbajúcich pedagogických zamestnancov (PN, OČR),  bude vo štvrtok 22.12. 2022 skrátená prevádzka ŠKD do 14:00 hod.  Vzhľadom na to, že v tento deň bude skrátené aj vyučovanie na celej škole, z kapacitných dôvodov budú  deti ŠKD ...

Odhlásenie dieťaťa od 1. januára 2023

18.12.2022 22:54
Vážení rodičia. Ak plánujete odhlásiť svoje dieťa z ŠKD od 1. januára 2023, písomnú odhlášku je potrebné doručiť najneskôr  do  22. decembra 2022 (štvrtok, posledný deň pred začiatkom vianočných prázdnin). Ďakujeme za pochopenie  
1 | 2 | 3 | 4 | 5 >>