Vitajte na našom webe

 

Vitajte na našej webovej stránke, ktorú sme venovali prezentácií našho školského klubu.

Stránku môžu využívať žiaci, učitelia, vychovávatelia i rodičia.

Nájdete tu rôzne metodické materiály, oznamy pre rodičov i deti, novinky z činnosti a didaktické hry.

Stránka je obohatená fotogalériou.

 

Novinky

Vianočné prianie

23.12.2020 18:11
  Vážení rodičia, milé deti. Krásne Vianoce prežité v zdraví, šťastí a láske prajú pani vychovávateľky Miladka, Janka, Alenka, Ľudka, Martinka, Majka, Danka, Veronika, Mirka, Marta.

Blížia sa Vianoce

16.12.2020 17:50
Už sa blíži ten magický čas na ktorý sa všetci tešíme. Súčasná situácia nám nedovoľuje aby sme si pripravili spoločnú vianočnú besiedku, ktorá každý rok symbolicky ukončuje starý rok v ŠKD. Aj napriek tomu deti v jednotlivých oddeleniach trávia predvianočný čas rôznymi aktivitami, vyrábajú...

Mikuláš

05.12.2020 10:37
Tohtoročný Mikuláš si pripravil pre deti ŠKD prekvapenie. Nič netušiace deti si počkal aj s čertíkom v jedálni. Každé dieťa potešil  sladkosťou a malí nezbedníci dostali od čerta  trošku sadze na líčko. Za milé prekvapenie a spestrenie obeda ďakujeme tetám kuchárkam.

Jeseň v ŠKD

22.11.2020 12:23
   Nezvyčajná situácia v našej krajine  výrazne ovplyvnila aj náš školský život. Počas pobytu v ŠKD sa riadime pokynmi a odporúčaniami ministerstva a hygienikov. Podľa týchto nariadení trávime veľkú časť popoludnia na čerstvom vzduchu. Po rekreačnej činnosti vonku, deti pokračujú v...

Organizačné pokyny

16.09.2020 19:30
Súčasné usmernenia MŠVVaŠ zamerané na zabránenie šírenia ochorenia Covid-19 v školskom prostredí ovplyvňujú aj činnosť a organizáciu ŠKD. Oproti minulému roku dochádza k určitým zmenám: 1. Prevádzka ŠKD     od   6,00 do 7,30   (ranné...

Školský rok 2020/2021

15.09.2020 19:11
Do 15.septembra 2020 bolo do Školského klubu detí prijatých 265 detí, ktoré sú zaradené v 10 oddeleniach. 1 oddelenie je vytvorené pre deti, ktoré dochádzajú autobusmi z okolitých obcí. Všetky oddelenia budú viesť kvalifikovaní pedagogickí zamestnanci.     I....

Letný tábor / 3 turnusy/ od 1.7. do 17.7. 2020

20.07.2020 22:12
Záver tohto školského roka prebiehal netradične. Nielen na vyučovaní ale aj v ŠKD. Veľa detí zostalo s rodičmi doma už od marca. Pani vychovávateľky ŠKD sa rozhodli vyjsť v ústrety rodičom, ktorí mali problém s umiestnením detí počas letných prázdnin. V troch turnusoch sa od 1. júla do 17. júla...

Leto 2020

22.06.2020 20:53
Počas letných prázdniny 2020 aj pani vychovávateľky pre deti, ktoré majú rady pohyb, zábavu, dobrodružstvo a nechcú sa nudiť doma pripravujú náš tradičný letný denný tábor. Ten je zároveň aj vhodným riešením problému, s ktorým sa v čase prázdnin v súčasnej dobe stretáva väčšina pracujúcich rodičov...

ŠKD znova v prevádzke

26.05.2020 21:48
Školský klub detí bude v prevádzke od 1. 6. 2020 od 11:00 do 15:30 hod. v zmenenom režime - každej skupine/triede detí bude pridelený jeden vychovávateľ prípadne iný pedagogický zamestnanec, triedy nie je možné spájať ako pred prerušením prevádzky školy. Je možné,...

Karnevalová, škrabošková diskotéka

21.02.2020 21:28
Fašiangy sú časom plesov, zábav i karnevalov. Zábavu majú radi nielen dospelí, ale aj deti. V piatok 21.02.2020  p. vychovávateľky pripravili pre deti v klubovni ŠKD s krásnou karnevalovou výzdobou, fašiangovú, karnevalovú diskotéku. Podmienkou účasti bol vstup v karnevalovej škraboške alebo...
<< 1 | 2 | 3 | 4 | 5 >>

Novinky

Uvoľňovanie detí z ŠKD

11.09.2022 15:23
   Vážení rodičia. ŠKD je súčasťou školy a okrem iných zákonov a nariadení sa riadi aj Vyhláškou Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky č. 22/2022 o školských výchovno-vzdelávacích zariadeniach,  zo 17. januára 2022. Chceli by sme Vás...

Oddelenia ŠKD 2022/23

01.09.2022 22:23
Oddelenia ŠKD šk. rok 2022/23   Odd. vychovávateľka triedy poznámka I. M. Čvapková II.D III.B HERŇA zvoniť od 15:30 PIATOK od 15:00 II. Mgr. M....
1 | 2 | 3 | 4 | 5 >>