Vitajte na našom webe

 

Vitajte na našej webovej stránke, ktorú sme venovali prezentácií našho školského klubu.

Stránku môžu využívať žiaci, učitelia, vychovávatelia i rodičia.

Nájdete tu rôzne metodické materiály, oznamy pre rodičov i deti, novinky z činnosti a didaktické hry.

Stránka je obohatená fotogalériou.

 

Novinky

Prevádzka ŠKD 22. decembra 2022

21.12.2022 09:30
Vážení rodičia. Z dôvodu veľkého počtu chýbajúcich pedagogických zamestnancov (PN, OČR),  bude vo štvrtok 22.12. 2022 skrátená prevádzka ŠKD do 14:00 hod.  Vzhľadom na to, že v tento deň bude skrátené aj vyučovanie na celej škole, z kapacitných dôvodov budú  deti ŠKD ...

Odhlásenie dieťaťa od 1. januára 2023

18.12.2022 22:54
Vážení rodičia. Ak plánujete odhlásiť svoje dieťa z ŠKD od 1. januára 2023, písomnú odhlášku je potrebné doručiť najneskôr  do  22. decembra 2022 (štvrtok, posledný deň pred začiatkom vianočných prázdnin). Ďakujeme za pochopenie  

Poplatky ŠKD

02.12.2022 10:48
Vážení rodičia. Do 10.12. 2022 je termín splatnosti príspevku na čiastočnú úhradu nákladov za pobyt dieťaťa v ŠKD. Poplatok sa platí za mesiac december, suma poplatku je 10 €.

Prevádzka ŠKD 9. decembra 2022

02.12.2022 10:44
Vážení rodičia. V piatok 9. decembra 2022 bude z prevádzkových dôvodov skrátená prevádzka ŠKD do 14:00. Prosíme Vás, aby si deti odchádzajúce na krúžky nenechávali tašky v skrinkách. Budova bude od 14:00 uzamknutá. Ďakujeme za pochopenie.

Poplatky ŠKD

04.11.2022 09:26
Vážení rodičia. Do 10.11. 2022 je termín splatnosti príspevku na čiastočnú úhradu nákladov za pobyt dieťaťa v ŠKD. Poplatok sa platí za mesiac november, suma poplatku je 10 €.

OZNAM

18.10.2022 09:47
Vážení rodičia, prosíme Vás, aby ste pri príchode do ranného ŠKD a pri preberaní dieťaťa počas popoludňajších hodín používali zvončeky umiestnené na paneli vo vestibule hlavného vchodu, ktorý je opäť sprístupnený. Zároveň Vás prosíme, aby ste nevstupovali do priestorov šatne. Pri príchode do...

Uvoľňovanie detí z ŠKD

11.09.2022 15:23
   Vážení rodičia. ŠKD je súčasťou školy a okrem iných zákonov a nariadení sa riadi aj Vyhláškou Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky č. 22/2022 o školských výchovno-vzdelávacích zariadeniach,  zo 17. januára 2022. Chceli by sme Vás...

Oddelenia ŠKD 2022/23

01.09.2022 22:23
Oddelenia ŠKD šk. rok 2022/23   Odd. vychovávateľka triedy poznámka I. M. Čvapková II.D III.B HERŇA zvoniť od 15:30 PIATOK od 15:00 II. Mgr. M....

Základné informácie k prevádzke ŠKD

01.09.2022 21:36
Vážení rodičia. Od utorka 6. septembra bude ŠKD v prevádzke v bežnom režime. Je potrebné, aby Vaše dieťa malo vyplnený zápisný lístok s uvedeným časom a spôsobom odchodu z ŠKD. Pani vychovávateľky rozdajú deťom tlačivá priamo v triedach pri nástupe 5. septembra 2022.     Prevádzka...

Nástup detí do ŠKD

29.08.2022 20:43
Vážení rodičia. V priebehu júna 2022 ste podávali žiadosti o prijatie dieťaťa do ŠKD. Na základe tejto žiadosti bolo vydané rozhodnutie o prijatí.  Ak ste počas prázdnin zmenili rozhodnutie a Vaše dieťa do ŠKD nenastúpi, prosíme Vás aby ste nás informovali prostredníctvom  EduPage (vych....
1 | 2 | 3 | 4 | 5 >>

Novinky

Uvoľňovanie detí z ŠKD

11.09.2022 15:23
   Vážení rodičia. ŠKD je súčasťou školy a okrem iných zákonov a nariadení sa riadi aj Vyhláškou Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky č. 22/2022 o školských výchovno-vzdelávacích zariadeniach,  zo 17. januára 2022. Chceli by sme Vás...

Oddelenia ŠKD 2022/23

01.09.2022 22:23
Oddelenia ŠKD šk. rok 2022/23   Odd. vychovávateľka triedy poznámka I. M. Čvapková II.D III.B HERŇA zvoniť od 15:30 PIATOK od 15:00 II. Mgr. M....
<< 2 | 3 | 4 | 5 | 6 >>