Novinky

Oddelenia ŠKD 2022/23

01.09.2022 22:23
Oddelenia ŠKD šk. rok 2022/23   Odd. vychovávateľka triedy poznámka I. M. Čvapková II.D III.B HERŇA zvoniť od 15:30 PIATOK od 15:00 II. Mgr. M....

Základné informácie k prevádzke ŠKD

01.09.2022 21:36
Vážení rodičia. Od utorka 6. septembra bude ŠKD v prevádzke v bežnom režime. Je potrebné, aby Vaše dieťa malo vyplnený zápisný lístok s uvedeným časom a spôsobom odchodu z ŠKD. Pani vychovávateľky rozdajú deťom tlačivá priamo v triedach pri nástupe 5. septembra 2022.     Prevádzka...

Nástup detí do ŠKD

29.08.2022 20:43
Vážení rodičia. V priebehu júna 2022 ste podávali žiadosti o prijatie dieťaťa do ŠKD. Na základe tejto žiadosti bolo vydané rozhodnutie o prijatí.  Ak ste počas prázdnin zmenili rozhodnutie a Vaše dieťa do ŠKD nenastúpi, prosíme Vás aby ste nás informovali prostredníctvom  EduPage (vych....

Prevádzka ŠKD 30. júna 2022

28.06.2022 20:07
Vážení rodičia. Vo štvrtok 30. júna 2022 bude prevádzka ŠKD od 6:00 do 12:00. Pri príchode pre dieťa použite zvonček HERŇA. Prosíme Vás, aby ste svoju kmeňovú pani  vychovávateľku informovali o spôsobe a čase odchodu  Vášho dieťaťa z ŠKD. Ďakujeme za pochopenie.

Prihlášky do ŠKD na školský rok 2022/2023

30.05.2022 08:27
Vážení rodičia. V priebehu týždňa dostanú deti 1.-3. ročníka ktoré aktuálne navštevujú ŠKD, prihlášky do ŠKD na nasledujúci školský rok.  Ak máte záujem, aby Vaše dieťa navštevovalo ŠKD v školskom roku 2022/2023, prosíme Vás o odovzdanie vyplnenej prihlášky do 3.júna 2022. Vzhľadom na to, že...

Marec- mesiac knihy

03.04.2022 18:56
Ako každý rok, aj tohtoročný marec bol tradične zasvätený knihám. Aj keď sa čítaniu v ŠKD venujeme počas celého roka v jednotlivých oddeleniach, rozhodli sme sa, že práve v tomto mesiaci si spoločne  prečítame zaujímavé knižné tituly. V rámci čítania na pokračovanie sme si zvolili...

Odhlášky, prihlášky do ŠKD

01.03.2022 17:57
Vážení rodičia. V prípade ak chcete prihlásiť, prípadne odhlásiť Vaše dieťa z ŠKD,  je nevyhnutné  túto skutočnosť nahlásiť kmeňovej pani vychovávateľke  najneskôr 3 dni pred začiatkom nového mesiaca. Ak máte záujem  o prihlásenie,  Vaše dieťa môže  nastúpiť do ŠKD až...

Prevádzka ŠKD od 21. februára 2022

20.02.2022 15:08
Vážení rodičia. Od pondelka 21. februára 2022 bude obnovená prevádzka ŠKD v bežnom režime Od 6:00 do 7:30 ranné zhromažďovacie oddelenie na prízemí (zvonček HERŇA). Vzhľadom na zabezpečenie dozoru je potrebné priviesť dieťa do ŠKD najneskôr do 7:15. Od 7:15 do 7:30 bude službukonajúca...

Prevádzka ŠKD od pondelka 31. januára 2022

30.01.2022 19:32
Od pondelka 31. januára budú  deti so svojimi kmeňovými vychovávateľkami vo svojich pôvodných oddeleniach oddeleniach ŠKD. Rodičia pri preberaní svojho dieťaťa používajú zvonček oddelenia podľa rozpisu, ktorý je uvedený na nástenke pri vchodových dverách. Ranný ŠKD - od 6:00 do 7:00 zmiešané...

Prevádzka ŠKD od utorka 24. januára 2022

24.01.2022 18:00
Od utorka 24. januára 2022 dochádza k zmene v organizácii ŠKD. Ranné schádzanie od 6:00 do 7:00 (zmiešané oddelenie pre všetky deti) zvonček HERŇA od 7:00 môžu deti prechádzať priamo do svojich tried. Popoludňajšia činnosť bude prebiehať v oddeleniach (jednotlivé oddelenia budú rozdelené na...
<< 1 | 2 | 3 | 4 | 5 >>