Vitajte na našom webe

 

Vitajte na našej webovej stránke, ktorú sme venovali prezentácií našho školského klubu.

Stránku môžu využívať žiaci, učitelia, vychovávatelia i rodičia.

Nájdete tu rôzne metodické materiály, oznamy pre rodičov i deti, novinky z činnosti a didaktické hry.

Stránka je obohatená fotogalériou.

 

Novinky

Stavanie mája 30.04.2018

02.05.2018 18:53
Stavanie májov patrí  medzi naše najtypickejšie slovenské tradície. Táto tradícia je zvyčajne sprevádzaná aj spevom a tancom. Tak tomu bolo aj tento rok. V pondelok 30. apríla 2018 mesto Bytča v spolupráci s miestnymi hasičmi postavili pre naše ženy a dievčatá máj....

—————

Naša ZEM

27.04.2018 19:29
„Ruku na to, že budeme chrániť  našu zem“, tak s týmto prísľubom odchádzali žiaci ŠKD z besedy, ktorá sa uskutočnila 26.4.2018, pri príležitosti medzinárodného sviatku Dňa Zeme. Deti si spolu s pani vychovávateľkami pomocou prezentácie vysvetlili, ako správne separovať odpad...

—————

Talent ŠKD

26.04.2018 07:52
Dňa 24.04.2018 sme v školskom klube detí uskutočnili súťaž "Talent ŠKD". Ukážky z vystúpení detí boli veľmi dobre pripravené. Našim cieľom bolo zapojiť čo najviac detí do tohto podujatia. Deti sa tak učia slušnému správaniu a nebáť sa vystupovať na verejnosti. Deti predviedli svoje schopnosti v...

—————

Tvorivé dielne

29.03.2018 20:26
Ani sme sa nenazdali a opäť prišla jar. Aj my v ŠKD sme sa pripravovali na Veľkú noc. V jednotlivých oddeleniach sme si pripravovali jarné dekorácie, ozdoby či pozdravy. V stredu pred prázdninami sa šikovné deti z jednotlivých oddelení stretli v našej klubovni. Pripravili sme si Veľkonočné...

—————

"Knihy sú najtichší a najvernejší priateľ, najdostupnejší a najmúdrejší radca a najtrpezlivejší učiteľ "/CHarles W. Eliot/

27.03.2018 19:46
Prečo si Mesiac knihy pripomíname práve v marci? Na túto otázku nám dala v knižnici odpoveď pani knihovníčka, ktorá deťom porozprávala o Matejovi Hrebendovi, šíril osvetu a vzdelanosť, pretože miloval knihy a na jeho počesť je marec vyhlásený za mesiac knihy. Keďže sa blíži Veľká noc p. knihovníčka...

—————

Vážení rodičia,

25.03.2018 21:18
z rozhodnutia riaditeľstva školy, bude dňa 5. 4. 2018 / štvrtok/ z organizačných dôvodov ŠKD v prevádzke  do 14,00 hod.  Za pochopenie ďakujeme.                                    ...

—————

Z rozprávky do rozprávky

23.03.2018 21:12
Vo štvrtok  22. marca 2018 sme sa v ŠKD ponorili do sveta fantázie. Čakalo nás rozprávkové popoludnie „z rozprávky do rozprávky“. Hravou formou sme sa v prezentácii dozvedeli  čo je rozprávka, čo je rozprávková postava, kto je autor, čo je ilustrácia a pod. Potom sa deti...

—————

Zápis budúcich prváčikov do ŠKD pre škol.rok 2018/2019

12.03.2018 21:31
Vážení rodičia, dňa 9. a 10. apríla 2018 sa uskutoční zápis detí do 1. ročníka spoločne so zápisom do ŠKD. Milí rodičia, ak máte záujem, aby Vaše dieťa v školskom roku 2018/2019 navštevovalo ŠKD, vypíšte prosím žiadosť o prijatie, ktorú obdržíte pri zápise dieťaťa do 1. ročníka. Tešíme sa na...

—————

Rýchlejšie, vyššie, silnejšie.

03.03.2018 18:39
To je heslo OH. My sme pripravili OH pre naše deti ŠKD v telocvični. 28. 02. 2018 pre deti roč. 1. a 2. a 02. 03. 2018 pre deti roč. 3. a 4. V krátkosti sme ich oboznámili s históriou OH, symbolom, vlajkou a heslom. Deti mali pripravené množstvo hier a prekážkovú dráhu, kde ukázali telesnú...

—————

Kanisterapeutickí psíkovia

06.02.2018 20:39
Po roku k nám opäť zavítali naši zvierací kamaráti „snežienky“.   Sú to kanisterapeutickí psi zo žilinskej neziskovej organizácie Zmysel života, ktorých cvičí a vedie Mgr. Martina Michalková. Zážitkové športové hry a aktivity boli rozdelené do dvoch dní. Pondelok...

—————


Novinky

Stavanie mája 30.04.2018

02.05.2018 18:53
Stavanie májov patrí  medzi naše najtypickejšie slovenské tradície. Táto tradícia je zvyčajne sprevádzaná aj spevom a tancom. Tak tomu bolo aj tento rok. V pondelok 30. apríla 2018 mesto Bytča v spolupráci s miestnymi hasičmi postavili pre naše ženy a dievčatá máj....

—————

Naša ZEM

27.04.2018 19:29
„Ruku na to, že budeme chrániť  našu zem“, tak s týmto prísľubom odchádzali žiaci ŠKD z besedy, ktorá sa uskutočnila 26.4.2018, pri príležitosti medzinárodného sviatku Dňa Zeme. Deti si spolu s pani vychovávateľkami pomocou prezentácie vysvetlili, ako správne separovať odpad...

—————